Kunnen we helpen?

Vergoeding erfelijkheidsonderzoek

Onder een erfelijkheidsonderzoek verstaan wij onderzoek naar erfelijke afwijkingen door middel van stamboomonderzoek, chromosoomonderzoek, biochemische diagnostiek, ultrageluidonderzoek en DNA-onderzoek. Ook erfelijkheidsadvisering en psychosociale begeleiding die je in verband met dit onderzoek krijgt, valt onder deze vergoeding. Het onderzoek kan ook tot onderzoek van andere personen dan de verzekerde leiden als dit noodzakelijk is voor een passend advies aan jou. Aan hen kan dan ook advies gegeven worden.

Vergoeding basisverzekering

Wij vergoeden het erfelijkheidsonderzoek volledig vanuit de basisverzekering.

Wat vergoedingen wij niet vanuit de basisverzekering?

Thuistesten vergoeden wij niet. Alleen erfelijkheidsonderzoeken die een zorgverlener uitvoert vergoeden wij vanuit de basisverzekering.

Eigen risico

Ja, deze zorg valt onder het eigen risico als je 18 jaar of ouder bent. Je kunt in Mijn Aevitae nakijken wat jouw resterend eigen risico is.

Eigen bijdrage

Nee, voor deze zorg geldt geen eigen bijdrage.

Wie mag de zorg verlenen?

Centrum voor erfelijkheidsadvies. Dit is een toegelaten en vergunninghoudende instelling die klinisch genetisch onderzoek doet en erfelijkheidsadvisering toepast. Een lijst met door ons gecontracteerde zorgverleners vind je op onze website. Ga je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan krijg je mogelijk een gedeeltelijke vergoeding.

Verwijzing
Je hebt een doorverwijzing nodig van jouw huisarts of medisch specialist.

Navigatie

Nieuws van Aevitae

Het laatste nieuws over jouw zorgverzekering automatisch in je mailbox? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Leuk dat je je inschrijft voor onze nieuwsbrief!

Je ontvangt binnenkort onze eerste nieuwsbrief en informatie over ons aanbod voor 2023. Dit aanbod kun je vanaf 15 november vinden op aanvragen.aevitae.com!