Kunnen we helpen?
20 maart 2020

Coronavirus en uw inkomensverzekering

Nu het coronavirus ook in Nederland is zijn er veel maatregelen getroffen. Iedereen heeft te maken met de gevolgen van het virus. Wij ontvangen veel vragen over de impact van deze situatie op inkomensverzekeringen. Wij hebben de veelgestelde vragen hierover voor u op een rij gezet met de bijhorende antwoorden.

Keert een verzuimverzekering uit als mijn werknemer wegens ziekte door het virus niet in staat is om zijn werk te verrichten?
Ja, de oorzaak van de ziekte is namelijk niet relevant.

Keert een verzuimverzekering uit als mijn werknemer niet in staat is om zijn werk te verrichten omdat hij in quarantaine geplaatst is?
Nee, een verzuimverzekering dekt de loondoorbetalingsverplichting in geval van ziek personeel. Als iemand om een andere reden dan ziekte niet kan werken, bijvoorbeeld omdat hij/zij om preventieve redenen in quarantaine moet blijven, of een bepaald gebied niet mag verlaten, is er geen dekking voor de eventuele loondoorbetaling. 

Vanwege vrees voor het coronavirus kan ik geen werk verrichten. Keert een verzuimverzekering dan uit?
Nee, een arbeidsongeschiktheidsverzekering dekt inkomensverlies ten gevolge van ziekte of arbeidsongeschiktheid. Daar is in deze situatie geen sprake van.

Wat moet ik als werkgever doen om te voorkomen dat medewerkers corona krijgen?
De algemene, wettelijke regels voor een werkgever om ziekte te voorkomen, blijven gelden. De werkgever moet daarom zelf de mogelijke (noodzakelijke) maatregelen treffen om te voorkomen dat zijn of haar medewerkers ziek worden (bijvoorbeeld door, indien mogelijk, reizen naar risicogebieden te annuleren). Gebeurt dat niet, dan loopt de werkgever het risico dat een daardoor ontstaan verzuimgeval niet gedekt wordt.

Let hierbij op de maatregelen zoals ze door de overheid zijn afgekondigd. Bijvoorbeeld thuiswerken als dat mogelijk is. Zie voor meer informatie de pagina van Rijksoverheid.

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)
Heeft u minder werk voor uw personeel? Dan kan de overheid werkgevers hierin bijstaan. Als er sprake is van minimaal 20% omzetverlies, komen werkgevers in aanmerking voor tegemoetkoming in de loonkosten. Hier zijn voorwaarden aan verbonden. Voor meer informatie zie het coronaloket van KVK.

Naast de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud heeft de overheid meer maatregelen genomen. Meer hierover is te vinden op het ondernemersplein van KVK.