Kunnen we helpen?
15 december 2021

Ben jij een topwerkgever?

Je heb het ons misschien al vaker horen zeggen. Een collectieve verzekering is meer dan een mooie secundaire arbeidsvoorwaarde. Het heeft naast voordelen voor werknemers namelijk ook veel voordelen voor jou als werkgever. Een onderbelicht voordeel is dat je goed werkgeverschap toont. En wie goed doet, goed ontmoet. Maar wat houdt goed werkgeverschap precies in?

Goed werkgeverschap in de breedste zin

Werkgevers worden bij wet geacht goed te zorgen voor werknemers. Dit is geregeld in artikel 7:611 van het Burgerlijk Wetboek. Goed werkgeverschap gaat verder dan het op tijd storten van het loon. Het gaat over het bieden van ontwikkelings- en doorgroeimogelijkheden, een fijne werksfeer, een goede balans tussen werk en privé en bovenal vertrouwen. Kunnen jouw werknemers op je rekenen als het even niet zo lekker gaat? Kortom, als een goede werkgever kijk je niet alleen naar het bedrijfsbelang, je houdt ook rekening met het belang en de wensen van je werknemers.

De pijlers van goed werkgeverschap

Hoewel goed werkgeverschap in het Burgerlijk Wetboek een vaag begrip blijft, heeft de rechtspraak een poging gedaan het concreter te maken. De beginselen van goed werkgeverschap zijn:

  1. Zorgvuldigheidsbeginsel: gedraag je als werkgever zorgvuldig naar je werknemers.
  2. Motiveringsbeginsel: motiveer ingrijpende beslissingen altijd duidelijk.
  3. Vertrouwensbeginsel: maak je verwachtingen waar en maak geen misbruik van je positie.
  4. Gelijkheidsbeginsel: behandel je werknemers (die in dezelfde situatie zitten) gelijk.
  5. Evenredigheidsbeginsel: maak altijd een afweging tussen het belang van het bedrijf en het belang van je werknemers.
  6. Zorg voor een goede verzekering.

Goed werkgeverschap is zorgen voor een goede verzekering

Goed werkgeverschap is zorgen voor je mensen. Je werknemers zijn belangrijk voor jou en de continuïteit van jouw organisatie. Je wilt dat ze onbezorgd aan de slag kunnen. Maar je weet ook dat een ongeluk in een klein hoekje zit.

Uit de rechtspraak blijkt daarom dat je werknemers minimaal een goede ongevallendekking moet bieden. Met een collectieve ongevallenverzekering zorg je voor een financiële uitkering voor je werknemer wanneer deze door een ongeval blijvend invalide wordt of overlijdt.

Goed werkgeverschap is ook verzuim voorkomen

Wij geloven dat zorgen voor een goede verzekering niet alleen een ongevallenverzekering omvat. Goed werkgeverschap is ook preventief aan de slag met de gezondheid van werknemers. Om verzuim te voorkomen en om de duurzame inzetbaarheid van jouw werknemers te verhogen.

Met een collectieve zorgverzekering neem jij als werkgever deze rol op je. Je laat werknemers zien dat ze gewaardeerd worden en dat hun gezondheid hoog op jouw agenda staat. Samen met ons. Je krijgt hulp bij het voorkomen en verkorten van verzuim, je leert inzicht te krijgen in jouw bedrijfsrisico’s én wij helpen je om jouw mensen te activeren.

Hoe geef jij in de praktijk invulling aan goed werkgeverschap?

Je ziet dat goed werkgeverschap ruimte over laat voor eigen invulling. Wat doe jij om ervoor te zorgen dat je werknemers graag bij je werken?

Wil je meer weten over goed werkgeverschap en de collectieve ongevallenverzekering? Neem gerust contact op met onze afdeling Inkomensverzekeringen op telefoonnummer 088 – 35 35 791.