Kunnen we helpen?
05 mei 2021

Interview: Een quick-win is een goed begin!

Interview met Patricia Vorstenbosch, Adviseur verzuim & preventie
Patricia is al bijna 5 jaar Adviseur verzuim & preventie bij Aevitae. Zij heeft veel ervaring op het gebied van verzuimbeleid, en processen, individuele casussen en UWV-zaken. Patricia weet altijd precies de klantvraag naar boven te krijgen en hier de juiste oplossing voor te bieden. Haar motto: Wacht niet met actie, een quick-win is een goed begin!

Patricia, allereerst zijn we erg nieuwsgierig naar jouw motto. Wil je deze toelichten?
Veel bedrijven, HR-functionarissen of managers houden zich bezig met de themas duurzame inzetbaarheid, vitaliteit en gezondheid. Deze onderwerpen zijn omvangrijk en bijna alles hangt met elkaar samen (fysieke en mentale gezondheid, weerbaarheid, werkplezier, persoonlijke omstandigheden, cultuur, veiligheid). Werkgevers streven naar vooruitgang, maar de vraag ‘Waar moet ik beginnen?’ komt al snel op. Vaak worden projectgroepen opgetuigd met het doel om tot een strategisch beleid en aanpak te komen. Natuurlijk kan dit op langere termijn renderen, maar ook zonder groots, strategisch plan kan een werkgever initiatieven optuigen die een positieve invloed hebben op deze themas. Begin klein, met een laagdrempelige interventie, een pilot op een afdeling of specifieke doelgroep. Dit kan je ook parallel laten lopen aan een strategische traject waardoor je nog meer input uit de praktijk kan meenemen. De quick-win geeft direct resultaat, en enthousiasmeert tot meer.

Kun je een voorbeeld geven van een quick-win die veel impact heeft maakt in een organisatie?
Bij een grote klant, in de zakelijke dienstverlening, viel op dat het ziekteverzuim bij vrouwen in de leeftijdsgroep 45 tot 55 hoog was. Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 30% van het ziekteverzuim in deze doelgroep (mede)veroorzaakt wordt door overgangsklachten. De klant is begonnen met het voorlichten van één groep medewerkers door een trainer-gediplomeerd verpleegkundige. Het doel was om vrouwen voorlichting te geven over het herkennen van overgangsklachten (dat zijn niet alleen de alom bekende opvliegers, nachtzweten en prikkelbaarheid). De medewerkers kregen ook de mogelijkheid aangeboden om één of twee individuele gesprekken met een overgangsconsulente te voeren voor een advies op maat met betrekking tot slaap, voeding, aanvullende medicijnen of homeopathische middelen. Deze kosten vielen onder de dekking van de aanvullende zorgverzekering. De workshop werd met heel veel enthousiasme ontvangen en is daardoor uitgerold naar andere groepen. Het bespreekbaar maken van gevoelige onderwerpen, het (h-)erkennen van klachten en het aanbieden van oplossingen heeft een hele positieve impuls gegeven aan de werksfeer. Eind van het jaar zal blijken of dit ook terug te zien is in de verzuimcijfers. Door klein te beginnen, op 1 afdeling, werd het behapbaar.

Kun je ons meenemen in hoe een gemiddelde werkweek er voor jou uitziet?
Ons klantenbestand is divers, dat geldt ook voor mijn werkdagen. Soms ondersteun ik de marktboer die één zieke medewerker heeft waarvoor hij een verzuimverzekering heeft afgesloten. Bij grote klanten voer ik vaak kwartaalbesprekingen waar ik hun enerzijds adviseer over de langlopende verzuim- en WIA-dossiers en anderzijds meekijk naar de ontwikkelingen binnen de organisatie. Ik draag interventies aan voor zowel de individuele medewerkers als op klantniveau én ik begeleid medewerkers met een WIA-uitkering in eventuele bezwaar-of herbeoordelingsprocedures. Door al deze activiteiten ben ik veel in gesprek met de providers uit onze providerboog, zodat ik goed op de hoogte blijf van hun programmas en diensten. Uiteraard krijgt de klant ook ondersteuning van de arbodienst maar die begeleiding is vaak reactief en volgt de Wet Verbetering Poortwachter. Een werkgever kan zoveel meer om zijn werknemer en zichzelf te helpen. Met deze ervaring probeer ik samen met collegas, de klant zoveel mogelijk te faciliteren en ontzorgen op alle denkbare bedrijfszorgthemas.

Wat heb jij op je ideale werkdag bereikt, wanneer je in de avond je laptop tevreden dichtklapt?
Enerzijds krijg ik voldoening uit concrete resultaten, zoals een medewerker die n.a.v. onze ondersteuning een IVA-toekenning ontvangt van het UWV, of een medewerker die succesvol re-integreert na inzet van een gerichte (proactieve) interventie. Anderzijds, word ik blij als ik onze klanten kan ondersteunen met hun uitdagingen op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Een dankbare klant, die door onze ondersteuning een bijdrage heeft geleverd aan de gezondheid van zijn medewerkers, daar word ik oprecht blij van!

Wat was jouw laatste geluksmomentje waarbij je een klant op weg hebt kunnen helpen naar een vitalere en gezondere organisatie?
We hebben een klant die gewend is aan een meer reactieve begeleiding van medewerkers en op preventief vlak weinig initiatieven ondernam (zowel om cultuur- als budgetredenen). Afgelopen jaar liepen zij ertegenaan dat een grote groep medewerkers vanwege de aard van hun beroep bovengemiddelde corona-angsten ervoeren. We hebben uit onze providerboog een heel laagdrempelig traject kunnen aanbieden aan hun medewerkers, waar enorm positief op gereageerd is. Het geluksmoment is dan tweeledig: de directe terugkoppeling van medewerkers die aangeven er zoveel baat bij te hebben én het feit dat we een zetje kunnen geven richting een preventiever gezondheidsbeleid.

Waar lopen veel HR professionals en werkgevers tegenaan als het gaat om verzuim & preventie, volgens jou?
Voor wat betreft het begeleiden van verzuimdossiers zou ik uitgaan van 3 meest voorkomende uitdagingen voor HR professionals en werkgevers:

  1. De persoon die de arbeidsongeschikte medewerker moet begeleiden is vaak geen verzuimspecialist. Hij of zij neemt de verzuimbegeleiding op zich, naast al zijn of haar andere taken en verantwoordelijkheden. Hierdoor worden kansen gemist.
  2. Veel HR professionals en werkgevers volgen (reactief) de Arbodienst en Wet Verbetering Poortwachter. Met een proactieve benadering (uiteraard in overleg met je bedrijfsarts) kunnen verzuimperiodes enorm bekort, of voorkomen worden.
  3. De psychologie achter het ziekteverzuim. Verzuimbegeleiding is maatwerk terwijl men het als protocol krijgt aangeleerd. Met meer kennis over invloed van gedrag, persoonlijkheid en coping stijlen is op het (medisch) ziekteverzuim enorm veel winst te behalen. Onze menselijke behoefte tot oordeelsvorming en onze eigen projecties zijn vaak niet helpend in deze begeleiding. Inzicht en bewustwording op dit vlak kan een groot verschil maken. 

Jij geeft bij punt 2 als advies te overleggen met de bedrijfsarts. Wanneer schakel je deze nou in?
Er zijn een aantal redenen om de bedrijfsarts in te zetten. Uiteraard, de wettelijke verplichtingen die in de meeste gevallen neerkomt op een periodiek spreekuur van iedere 6 weken. Verder als er nieuwe medische beperkingen lijken te zijn, die nog niet beoordeeld zijn geweest door de bedrijfsarts, of als een werkgever en werknemer een ander standpunt innemen over de (on)mogelijkheden. Het allerbelangrijkste advies met betrekking tot de bedrijfsarts is om die bedrijfsarts een concrete vraag te stellen (op welke vragen wil je dat de bedrijfsarts antwoord geeft) én overleg voor-en achteraf met de bedrijfsarts over de casus. De bedrijfsarts moet vaak in 20 minuten zijn hele beoordeling doen, terwijl een werkgever zijn werknemer kent (persoonlijke situatie,  karakter, motivatie, de aard van het contact met leidinggevende). Deze contextuele informatie kan voor een bedrijfsarts zeer nuttig zijn om tot een goede beoordeling en advies te komen.

HR en werkgevers zijn vaak druk en willen daarom het liefst medewerker activeren om zelf de regie te nemen over hun gezondheid en vitaliteit. Hoe pak je dit aan?
De regie nemen in activatie is cruciaal, maar het is tegelijkertijd een delicaat proces. Plat gezegd heeft de ene medewerker een schop onder zijn kont nodig, terwijl je bij de ander op de rem moet trappen. In beide gevallen geldt dat wanneer een werknemer zich gewantrouwd voelt (terecht of onterecht) je met 3-0 achter staat in het re-integratieproces. We zijn als mensen toch vaak geneigd om een oordeel te vormen over de situatie. Er ligt echt een spanningsveld tussen eigen regie nemen, en een betrokken werkgeverrol zonder in die oordeelsvorming terecht te komen. Dat spanningsveld ligt bij de inrichting van het verzuimbeleid, de relatie met de arbodienst en de organisatiecultuur. Aevitae kan hier op tal van manieren bij ondersteunen; denk aan ons eigen gezondheidsportaal Aevitaal, vitaliteitsroutes, magazines, maar start vooral met een gesprek. Van daaruit vinden we altijd concrete haakjes waar we bij kunnen helpen.

Vaak worden verzuim & preventie niet snel in verband gebracht met de zorgverzekering. Wat is de toegevoegde waarde de zorgverzekering hierin?
Er is een direct verband tussen verzuim en preventie en de zorgverzekering. Als onze klant een zorg- en inkomensverzekering heeft afgesloten kunnen wij (met inachtneming van privacyrichtlijnen) de zorgdata analyseren wat in ieder geval inzicht geeft in de aandachtspunten. Stel: er wordt veel fysiotherapie geconsumeerd en het aantal behandelingen per medewerker ligt bovengemiddeld, dan kunnen we erover nadenken om een bedrijfsfysiotherapeut in te zetten waar medewerkers sneller en laagdrempeliger gebruik van kunnen maken. Misschien wordt er vanuit de zorg weinig gebruik gemaakt van psychologische hulpverlening, terwijl er veel medewerkers uitvallen met mentale klachten. Op basis van deze informatie kunnen we gerichte plannen maken.

Verder kunnen we medewerkers bewust maken van vergoedingen waar zij het bestaan niet van wisten. In veel werkgeverspakketten zijn vergoedingen mogelijk op tal van fysieke en mentale onderwerpen, zonder dat de medewerker zich daarvan bewust is. Door medewerkers bewust te maken van zijn of haar mogelijkheden in de zorgverzekering (of via zijn werkgeverspakket) kunnen zij sneller worden geholpen wat uiteraard een gunstige invloed heeft op de gezondheid en vitaliteit van de medewerker en daarmee ook op het ziekteverzuim.

Wat nou als een medewerker, ondanks eventuele preventieve maatregelen, toch uitvalt?
Natuurlijk is ziekteverzuim onvermijdelijk en zijn er tal van medische beperkingen waardoor de medewerker niet kan werken. Als zorg- en inkomensverzekeraar zijn wij, net als de klant en de medewerker, gebaat bij een spoedig herstel en re-integratie. Hierdoor kunnen we in sommige gevallen niet alleen iets betekenen op het gebied van advisering en inzet providers, maar ook een financiële bijdrage leveren.

Tot slot Patricia, wij hebben jou in de introductie geprezen omdat jij altijd de klantvraag naar boven weet te krijgen en de juiste oplossing vindt! Voor welk soort vraagstukken kunnen organisaties contact met jouw opnemen?
Met alle onderwerpen die te maken hebben met gezondheid, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid ben je bij mij aan het juiste adres. Advies bij wet- en regelgeving, analyses van verzuim of zorgconsumptie, inzet preventieve of curatieve interventies, gericht op individuele medewerkers of complete personeelsbestand.

De échte klantvraag komt vaak pas naar boven na een goed gesprek. Een werkgever kan denken dat zijn vraagstuk ligt bij de fysieke beperkingen van zijn medewerkers, maar misschien ligt daar wel een ander vraagstuk achter.

Heb je vragen? Neem gerust contact met me op!