Kunnen we helpen?

De juiste zorgverlener vinden

Als je zorg nodig hebt, kun je zelf een zorgaanbieder kiezen.

Wij hebben met een groot aantal zorgverleners contracten afgesloten. Met hen hebben wij afspraken gemaakt over de prijs en kwaliteit. Als je naar een gecontracteerde zorgverlener gaat, weet je zeker dat de zorg voldoet aan onze kwaliteitseisen.

Wil je naar een andere zorgverlener, met wie wij geen contract hebben? Houd er dan rekening mee dat je een deel van de kosten zelf moet betalen. Dit is afhankelijk van jouw basisverzekering en het tarief dat de zorgverlener hanteert.

Vind een gecontracteerde zorgverlener

Gebruik de zorgzoeker van jouw verzekeraar om een zorgaanbieder met contract te vinden.

Zorgbemiddeling

Duurt het te lang voordat je voor een consult of behandeling terecht kunt? Mogelijk kunnen wij je helpen met zorgbemiddeling.

Second opinion

Ben je het niet eens met jouw zorgverlener? Je kunt altijd de mening van een andere specialist vragen via een second opinion.

Tijdigheid en bereikbaarheid van zorg

Het is belangrijk dat je tijdig zorg ontvangt en dat deze goed toegankelijk is voor je. Lees meer over de afspraken die gemaakt zijn met zorgverleners.

Veelgestelde vragen

Wat is zorgbemiddeling/wachtlijstbemiddeling?

Je hebt recht op bemiddeling voor zorg als er sprake is van een niet-aanvaardbare lange wachttijd voor behandeling door een zorgaanbieder die deze zorg mag leveren volgens de zorgverzekering.

Je kunt ook een beroep doen op bemiddeling (zorgadvies) bij algemene vragen over de zorg. Denk hierbij aan het zoeken naar een zorgaanbieder met een bepaalde expertise of hulp bij het vinden van de juiste weg binnen de zorg. Wij bekijken samen met jou welke mogelijkheden er zijn.

Wat is een te lange wachttijd?

Met zorgaanbieders hebben wij afgesproken dat zij binnen de wachttijden van de Treek-normen zorg verlenen. In geval van spoedzorg moet de noodzakelijke hulp zo spoedig mogelijk, dan wel binnen enkele uren, worden verleend. Vind je zelf dat je te lang moet wachten? Dan kun je altijd contact met ons opnemen of online zorgbemiddeling aanvragen.

Bemiddelen jullie in het ziekenhuis waar ik op de wachtlijst sta?

Nee, wij bemiddelen niet met het ziekenhuis waar je op de wachtlijst staat. Wel bemiddelen we of je elders eerder aan de beurt kan komen.

Indien er een urgente reden is om in het huidige ziekenhuis sneller geholpen te worden, kun je dit bespreken met jouw huisarts. De huisarts kan dan overleggen met het ziekenhuis of zij je sneller kunnen helpen.

Wij hebben met de ziekenhuizen afgesproken dat zij zich houden aan de Treeknormen. Vind je zelf dat je te lang moet wachten? Dan kun je altijd contact met ons opnemen of online zorgbemiddeling aanvragen.

Zorgbemiddeling & Kwaliteit

Nieuws van Aevitae

Het laatste nieuws over jouw zorgverzekering automatisch in je mailbox? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Leuk dat je je inschrijft voor onze nieuwsbrief!

Je ontvangt binnenkort onze eerste nieuwsbrief en informatie over ons aanbod voor 2023. Dit aanbod kun je vanaf 15 november vinden op aanvragen.aevitae.com!