Kunnen we helpen?

UPO? Nooit van gehoord!

Hieronder vind je een overzicht van veel gestelde vragen over jouw Uniform Pensioen Overzicht (UPO) met de antwoorden.

Staat jouw vraag er niet tussen?
Neem dan gerust contact op door het contactformulier in te vullen of door te bellen met de afdeling Inkomensverzekeringen op telefoonnummer 088 - 35 35 791. Zij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.

Wat is een Uniform Pensioen Overzicht? (UPO)
Het Uniform Pensioen Overzicht geeft jou een duidelijk en overzichtelijk beeld van je pensioensituatie, nu en voor de toekomst. Het UPO is door alle verzekeraars en pensioenfondsen in Nederland samen ontworpen. Iedereen gebruikt dus hetzelfde overzicht en dat maakt het voor jou gemakkelijker. Mensen veranderen regelmatig van baan en bouwen daardoor uit meerdere dienstverbanden pensioen op. Door het gebruik van het UPO zijn pensioenen inzichtelijker en optelbaar geworden.

Bijvoorbeeld:

jouw inkomen bij je pensionering;
jouw inkomen bij arbeidsongeschiktheid;
het pensioen voor je nabestaanden bij overlijden.

Ik ben verzekerd tegen de inkomensgevolgen bij arbeidsongeschiktheid, waarom heet dat “pensioen”?
Je neemt deel aan een door jouw (ex-)werkgever afgesloten collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering. Deze verzekering valt onder de zogenaamde Pensioenwet. Deze wet beschermt de rechten van werknemers die hun inkomen hebben verzekerd. Zowel bij een pensioenverzekering als bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering is inkomen verzekerd. Daarom spreken we in beide gevallen van een “pensioen” en ontvang je een UPO.

Wat betekent de peildatum op het UPO?
Op het UPO staan de gegevens zoals die gelden op 31 december van het voorafgaande jaar. Het UPO dat je in 2023 ontvangt, vermeldt dus de gegevens (salaris e.d.) op 31-12-2022. Is er na deze datum iets veranderd? Dan vind je dit terug op het overzicht dat je volgend jaar van ons krijgt.

Wie ontvangt een UPO?
Iedere werknemer die verzekerd is voor pensioen en/of arbeidsongeschiktheid krijgt jaarlijks een UPO. De collectieve verzekering WGA Gat Uitgebreid valt niet onder de pensioenwet. Hiervoor ontvang je daarom geen UPO. Werknemers die deels of helemaal niet meer werkzaam zijn wegens arbeidsongeschiktheid, ontvangen ook een UPO.

Er zijn enkele uitzonderingen:

Werknemers die na de peildatum in dienst zijn gekomen ontvangen pas het volgende jaar een UPO.
Werknemers die niet meer in dienst zijn van de werkgever waar het UPO betrekking op heeft, maar op de peildatum wel nog in dienst waren, ontvangen wel een UPO.

Welke informatie staat op het UPO?

De algemene gegevens van de verzekering. Hierbij kun je denken aan het soort verzekering, het polisnummer, etc.
Het voor jou verzekerde bedrag, de ingangsdatum van je deelname aan de verzekering, de eindleeftijd van je verzekering (de leeftijd tot wanneer je recht heeft op de verzekering), etc.

Wat kun je met het UPO?
Je kunt de pensioenbedragen uit de verschillende overzichten eenvoudig bij elkaar optellen, zodat je een totaaloverzicht hebt van jouw pensioen.

Waarom ontvang ik het UPO rechtstreeks?
Volgens de Pensioenwet moeten wij rechtstreeks met jou communiceren, omdat je de deelnemer aan de pensioenregelingen bent. Daarom wordt het UPO rechtstreeks naar jou gestuurd. En niet naar je werkgever of verzekeringsadviseur.

Waarom mag een (kopie van het) UPO niet naar mijn verzekeringsadviseur worden verzonden?
Het UPO bevat privacygevoelige gegevens. Bijvoorbeeld je adres en salaris. Volgens de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming en de Pensioenwet mogen wij deze gegevens alleen gebruiken om jou te informeren.

De basisgegevens op mijn UPO kloppen niet, wat moet ik doen?
Wij verwerken de gegevens die wij van je werkgever ontvangen. Wijzigingen en correcties kun je doorgeven aan je werkgever. Je werkgever geeft deze vervolgens weer aan Aevitae door.

Ik heb meerdere UPO’s ontvangen, waarom is dat?
Als je bij meerdere verzekeraars of pensioenuitvoerders bent verzekerd, dan ontvang je van iedere instantie een aparte UPO. Ook wanneer je deelneemt aan meerdere collectieve arbeidsongeschiktheidsregelingen via je werkgever, ontvang je meerdere UPO’s. Namelijk per regeling een aparte UPO. Op jouw UPO kun je nalezen waarvoor je bij de betreffende verzekeraar(s) en pensioenuitvoerder(s) bent verzekerd.

Mijnpensioenoverzicht.nl
Neem je via je werkgever ook deel in een pensioenregeling met een uitkering bij je pensionering en/of een uitkering aan je eventuele partner en/of kinderen als je overlijdt? Dan krijg je hiervan een apart overzicht van het pensioenfonds of de verzekeraar. Je kunt ook kijken op www.mijnpensioenoverzicht.nl voor informatie over je andere pensioenregelingen en je AOW.

Begrippenlijst

Arbeidsongeschikt
Je bent arbeidsongeschikt als je ziek bent en daardoor niet zoveel kunt verdienen als iemand die gezond is. Het UWV bepaalt wat je nog kunt verdienen in dezelfde of een andere baan, ook al ben je ziek. Dat is de restverdiencapaciteit: het bedrag dat je nog kunt verdienen. Bekijk voor een uitgebreide en volledige toelichting de informatie op www.uwv.nl.

Het UWV drukt de arbeidsongeschiktheid uit in een percentage. Dit kan bijvoorbeeld 18% zijn, of 52%. Dit percentage bepaalt of je recht hebt op een:

 • uitkering van de overheid,
 • inkomen bij arbeidsongeschiktheid van ons.

Loondoorbetaling
Als je ziek wordt, betaalt je werkgever de eerste twee jaar je loon door. Vaak krijg je het eerste jaar 100% van uw salaris en in het tweede jaar 70% van je salaris. Vraag aan je werkgever hoe dit bij jou is geregeld.

Loongrens
Het maximumsalaris waarover je van de overheid een uitkering krijgt. Bijvoorbeeld een WIA-uitkering of WW-uitkering. Op 1 januari 2022 is de loongrens € 59.706,00.

UWV
Het UWV staat voor het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. Het UWV voert verschillende taken van de overheid uit, bijvoorbeeld het uitbetalen van uitkeringen zoals de WW en ook de WIA. Op www.uwv.nl zie je wat het UWV doet.

WGA-vervolguitkering
WGA betekent Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. Je krijgt een WGA- vervolguitkering als je:

 • minimaal 35% en maximaal 80% arbeidsongeschikt bent, en
 • je werkinkomen is minder dan de helft van de restverdiencapaciteit.

WIA-loonindex
De overheid bepaalt elk jaar of de WIA-uitkering stijgt en met hoeveel procent. Dat is de WIA-loonindex. Staat in je Overzicht inkomen bij Arbeidsongeschiktheid dat je inkomen stijgt met de WIA-index? Dan verhogen wij je inkomen bij arbeidsongeschiktheid met hetzelfde percentage als de overheid de WIA verhoogt.

CBS Loonindex

Binnen CAO’s worden jaarlijks algemene salarisaanpassingen vastgelegd. Jaarlijks worden daarvan gemiddelden bepaald. Dit is de CAO loonindex die wordt vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dit noemen we de CBS loonindex. Staat in je Overzicht arbeidsongeschiktheidspensioen dat je inkomen stijgt met de CBS loonindex? Dan verhogen wij je inkomen bij arbeidsongeschiktheid met de gemiddelde stijging van de CAO lonen.

WIA-Excedentverzekering
Dat is de naam van de verzekering die uitkeert als je:

 • minimaal 35% arbeidsongeschikt bent, en
 • meer dan de loongrens verdient

WGA-Gatverzekering
Dat is de naam van de verzekering die uitkeert als je:

 • minimaal 35% en maximaal 80% arbeidsongeschikt bent, en
 • een WGA-Vervolguitkering ontvangt

WIA-Bodemverzekering
Dat is de naam van de verzekering die uitkeert als je:

 • meer dan 15% arbeidsongeschikt bent, maar
 • minder dan 35% arbeidsongeschikt bent.

WIA Vaste aanvullingverzekering
Dat is de naam van de verzekering die uitkeert als je:

 • meer dan 15% arbeidsongeschikt bent, maar
 • minder dan 100% arbeidsongeschikt bent.

Nieuws van Aevitae

Het laatste nieuws over jouw zorgverzekering automatisch in je mailbox? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Leuk dat je je inschrijft voor onze nieuwsbrief!

Je ontvangt binnenkort onze eerste nieuwsbrief en informatie over ons aanbod voor 2023. Dit aanbod kun je vanaf 15 november vinden op aanvragen.aevitae.com!