Kunnen we helpen?

(Niet) Gecontracteerde zorg

Jij kiest zelf naar welke zorgverlener je gaat. Maar het kan voor je vergoeding uitmaken of jouw zorgaanbieder een contract met ons heeft.  In de Zorgzoeker zie je of jouw zorgverlener gecontracteerd is. 

Jouw zorgverlener heeft geen contract met ons

Heeft jouw zorgverlener geen contract met ons? Dan kan de vergoeding uit je basisverzekering of aanvullende verzekering lager zijn dan wanneer je naar een gecontracteerde zorgverlener gaat. Soms krijg je zelfs helemaal niets vergoed. In de Lijst maximale vergoedingen niet gecontracteerde zorgverleners vind je het bedrag dat wij maximaal vergoeden per zorgsoort.

Heb je recht op het bedrag?

Het bedrag voor niet-gecontracteerde zorg krijg je niet zomaar. Hier zijn regels voor. Ook kan het zo zijn dat deze zorg onder het (vrijwillig) eigen risico valt of dat je een eigen bijdrage moet betalen. In sommige gevallen vraag je vooraf toestemming (jij of je zorgverlener). Raadpleeg daarom altijd jouw polisvoorwaarden. Zo weet je meteen waar je aan toe bent.


Vanaf 2024 geldt er een cessieverbod voor niet-gecontracteerde wijkverpleging en GGZ.

Klik hier voor meer informatie.

Berekening  van jouw vergoeding bij niet-gecontracteerde zorg met een
Natura basisverzekering

Voor het berekenen van jouw vergoeding gaan we uit van het bedrag dat op de nota van de zorgaanbieder staat. Hier gaat vanaf (in deze volgorde):

 1. percentage voor niet-gecontracteerde zorg;
 2. eventuele eigen bijdrage;
 3. eigen risico.

Wat overblijft is het bedrag dat je van ons krijgt. Lees meer over de eigen bijdrage en het eigen risico.

Voorbeeld berekening
niet-gecontracteerde zorg

Je bent naar een niet-gecontracteerde zorgverlener gegaan en je hebt  een rekening gekregen van € 100. Op basis van jouw polis krijg je 80% vergoed van het gemiddelde gecontracteerde tarief. Dat is € 80. Voor de zorg geldt een eigen bijdrage van € 10. Dan blijft een vergoeding van € 70 over. Het gaat om zorg uit de basisverzekering. Daarom valt het bedrag onder het (vrijwillig) eigen risico (als dit nog niet is verbruikt). Tot het bedrag van het eigen risico betaal je de zorgkosten die de basisverzekering vergoed, zelf.

Houd er rekening mee bij niet-gecontracteerde zorg dat:

 • je in veel gevallen vooraf onze toestemming nodig hebt. Raadpleeg daarom altijd eerst jouw polisvoorwaarden voordat je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener gaat;
 • er een verschil in de hoogte van vergoeding zit tussen een natura select, natura- en een restitutiepolis. Hieronder lees je hier meer over;
 • je zelf de rekening kunt krijgen en je de zorgverlener moet betalen. Deze rekening kunt je daarna bij ons indienen, waarna wij vergoeden waar je recht op hebt. Kijk in de polisvoorwaarden waaraan jouw declaratie moet voldoen.

Voordelen van gecontracteerde zorg

Er zijn afspraken gemaakt met een groot aantal zorgverleners, zorginstellingen en leveranciers over de prijs van zorg, de maximale wachttijd en de bereikbaarheid per zorgsoort. Jouw voordeel:

 • De rekening wordt volledig vergoed als je daar volgens de polisvoorwaarden recht op hebt.
 • De gecontracteerde zorgverleners werken volgens afgesproken kwaliteitseisen.
 • Je hoeft de rekening niet vooraf te betalen. De gecontracteerde zorgverlener declareert de rekening direct bij ons.

Naturapolis of restitutiepolis: waarom verschilt de vergoeding?

Niet-gecontracteerde zorgverleners kunnen hogere tarieven in rekening brengen. Je betaalt dan een deel van de kosten zelf. Met een restitutiepolis krijg je voor niet-gecontracteerde zorg een hogere vergoeding dan met een natura select of naturapolis. Daar staat tegenover dat een restitutiepolis wat duurder is. 

In de Lijst maximale vergoedingen niet gecontracteerde zorgverleners vind je een overzicht met de gemiddelde hoogte van de vergoedingen bij niet-gecontracteerde zorgverleners. Uitleg over de verschillende basisverzekeringen vind je hier

Vergoeding bij een
Natura Select of Natura polis

Met een natura select of naturapolis ga je naar zorgverleners waar afspraken mee gemaakt zijn over welke zorg verleend wordt en tegen welke prijs. Dit zijn gecontracteerde zorgverleners. Je hoeft de kosten die je bij een gecontracteerde zorgverlener maakt, niet zelf te betalen. Wij regelen de betaling rechtstreeks met jouw zorgverlener.

Ga je toch voor zorg naar een zorgverlener waar wij geen contract mee gesloten hebben? Dan is er een beperkte vergoeding en betaal je het overgebleven deel van de kosten zelf. Dit kan oplopen tot 25% of meer van de rekening, afhankelijk van jouw polis. Met een natura select of naturapolis wordt namelijk bij niet-gecontracteerde zorg slechts een percentage vergoed van het gemiddeld tarief dat wij met onze gecontracteerde zorgverleners hebben afgesproken. Als er geen tarieven met zorgaanbieders zijn afgesproken, geldt  een percentage van het (maximum)tarief dat op dat moment is vastgesteld op basis van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg). Dit percentage kan liggen tussen de 75 en 100%. Welk percentage voor jou geldt en meer uitleg hierover lees je in jouw polisvoorwaarden.

Wil je weten of jouw zorgverlener gecontracteerd is? Ga dan direct naar de Zorgzoeker.

Vergoeding bij een
Restitutie polis

Met een restitutiepolis kun je naar elke zorgverlener van jouw voorkeur gaan. Dus ook niet-gecontracteerde zorgverleners. Dan vergoeden wij de zorg tot maximaal het (maximum)tarief dat op dat moment is vastgesteld op basis van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg). Is er geen (maximum)tarief op basis van de Wmg vastgesteld? Dan vergoeden wij de zorg tot maximaal het in Nederland geldende marktconforme bedrag. In de Lijst maximale vergoedingen niet gecontracteerde zorgverleners vind je een overzicht met de gemiddelde hoogte van de vergoedingen bij niet-gecontracteerde zorgverleners.

Tip! Vraag altijd een offerte op bij de zorgverlener als deze niet gecontracteerd is. Zo weet je vooraf of je met de vergoeding de volledige rekening kunt betalen.

Acute zorg

Als er sprake is van acute zorg die verleend wordt door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder, dan heb je recht op vergoeding van de kosten tot maximaal de geldende Wmg-tarieven. Als er geen Wmg-tarieven gelden, dan vergoeden wij de kosten tot maximaal de in Nederland geldende redelijke marktprijs. Informeer ons zo spoedig mogelijk hierover!

Veelgestelde vragen

Wat is het verschil tussen de basisverzekering Natura en Natura Select?

Elke basisverzekering vergoedt de belangrijkste zorg. Het verschil tussen de basisverzekeringen zit in het aantal gecontracteerde zorgverleners en de hoogte van de vergoeding als je naar een zorgverlener gaat die geen contract met ons heeft.

Bij de basisverzekering Natura heb je een ruime keuze gecontracteerde zorgverleners en krijg je 80% van het gemiddelde gecontracteerde tarief vergoed als je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener gaat.

Bij de basisverzekering Natura Select heb je keuze uit een select aantal zorgverleners en krijg je 75% van het gemiddelde gecontracteerde tarief vergoed als je naar een niet-gecontracteerd ziekenhuis gaat. Bij overige niet-gecontracteerde zorgverleners krijg je 70% vergoed van het gemiddelde gecontracteerde tarief. Daarnaast kun je een aantal hulpmiddelen alleen online bestellen bij een geselecteerde leverancier.

Wat is het verschil tussen een naturapolis en een restitutiepolis?

Bij een naturapolis krijg je jouw zorg volledig vergoed als je naar gecontracteerde zorgverleners gaat. Ga je naar een andere arts, therapeut of ziekenhuis? Dan vergoedt de verzekering 80% van het gemiddeld gecontracteerde tarief. Met de Basisverzekering Natura Select krijg je 75% van het gemiddeld gecontracteerd tarief bij niet gecontracteerde ziekenhuizen. Bij overige zorgverleners zonder contract vergoedt de Basisverzekering Natura Select 70% van het gemiddeld gecontracteerde tarief. Alle kosten die boven het marktconforme tarief uitstijgen betaal je zelf.

Bij een restitutiepolis kies je zelf naar welke zorgverlener je gaat. Bij een restitutiepolis declareer je de kosten van zorg bij ons en vergoeden wij 100% het marktconforme tarief. Het marktconforme tarief is het tarief dat wij in Nederland redelijk passend vinden voor een bepaalde behandeling. Alle kosten die boven het marktconforme tarief uitstijgen betaal je zelf.

Heb jij een naturapolis en ga je naar een gecontracteerde zorgverlener, dan betaalt de zorgverzekering de rekening rechtstreeks aan de zorgverlener. Je krijgt geen rekening en je hoeft niets voor te schieten of te declareren. Vandaar de naam ‘natura’. Heb jij een restitutieverzekering en ga je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener, dan moet je vaak de rekening voorschieten. Je declareert de kosten dan achteraf. Vandaar de naam ‘restitutie’.

Wat zijn de belangrijkste kenmerken van de Basisverzekering Natura Select?
 1. Bij de Natura Select krijg je 75% vergoeding van het gemiddeld gecontracteerde tarief bij ziekenhuizen die wij niet hebben geselecteerd. Bij overige zorgverleners zonder contract krijg je 70% van het gemiddeld gecontracteerde tarief.
 2. Een aantal hulpmiddelen bestel je verplicht online. Dit zijn: visuele hulpmiddelen, mobiliteit, verpleging en verzorging op bed, diabetesmiddelen, stomamateriaal en incontinentiemateriaal.
 3. Deze basisverzekering is uitsluitend te combineren met een beperkt aantal aanvullende(tandarts) verzekeringen.
 4. Geen zorgplafond. Omdat wij vinden dat iedereen recht heeft op goede en tijdige zorg. Je zult bij ons daarom nooit last hebben van een patiëntenstop, omdat wij geen maximale bedragen (zorgplafond) afspreken met ziekenhuizen.

Kijk hier voor een volledige vergelijking met de andere basisverzekeringen.

Wat betekent marktconform?

Ga je naar een zorgaanbieder waarmee wij geen overeenkomst hebben gesloten? Dan vergoeden wij de zorg tot maximaal het (maximum) tarief dat op dat moment is vastgesteld op basis van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg). Is er geen (maximum) tarief op basis van de Wmg vastgesteld? Dan vergoeden wij de zorg tot maximaal de in Nederland geldende redelijke marktprijs.

Wat is de vergoeding als mijn zorgverlener vorig jaar wel een contract had, maar dit jaar niet meer?

In dit geval maken wij onderscheid tussen twee situaties: een behandeling die vorig jaar is gestart en dit jaar doorloopt óf een nieuwe behandeling die dit jaar wordt gestart.

Jouw behandeling is vorig jaar gestart
Is jouw behandeling vorig jaar al gestart en loopt deze behandeling door in het nieuwe jaar? Dan vergoeden wij de kosten nog net zoals het voorgaande jaar. We vergoeden een doorlopende behandeling nog maximaal één kalenderjaar. Dit geldt voor bijvoorbeeld ziekenhuiszorg, geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en paramedische zorg (let op: hier kan wel een maximum aantal behandelingen gelden). Voor de zorg die wij vergoeden vanuit de basisverzekering betaal je wel eigen risico in het nieuwe jaar.

Let op: je kunt alleen gebruik maken van deze regeling als je in het voorgaande jaar al klant was bij Aevitae.

Je start een nieuwe behandeling
Gaat het om een behandeling voor een andere of nieuwe aandoening? En hebben we geen contract meer met de zorgverlener? Dan vergoeden wij de zorg voor deze nieuwe aandoening volgens de voorwaarden voor niet-gecontracteerde zorg. Het kan zijn dat je een deel van de kosten zelf moet betalen. Dit hangt af van welke basisverzekering je hebt gekozen. Houd er ook rekening mee dat je bij een zorgverlener zonder contract de nota eerst zelf moet voorschieten. Wij vergoeden dit dan achteraf.

Wil je de behandeling volledig vergoed krijgen en de nota niet zelf voorschieten? Check dan in de Zorgzoeker welke zorgverleners voor dit jaar een contract hebben afgesproken.

Tips, inspiratie en exclusieve klantvoordelen

Wil jij niets missen? Laat dan je e-mailadres achter en ontvang maandelijks tips, inspiratie en exclusieve klantvoordelen in je mailbox.

Leuk dat je je inschrijft voor onze nieuwsbrief!

Je ontvangt binnenkort de eerste maandelijkse tips & inspiratie in je mailbox.