Kunnen we helpen?

Toestemming (machtiging) aanvragen voor zorg

Voor sommige zorg heb je vooraf toestemming (machtiging) nodig. Overleg dit met je zorgverlener. Gecontracteerde zorgaanbieders zijn op de hoogte van de toestemmingsprocedure en voor welke zorg toestemming nodig is. Die behandelingen, hulpmiddelen of medicijnen vergoeden wij alleen als wij je vooraf toestemming hebben gegeven. Is dit het geval, dan staat dit altijd bij de vergoedingen en in de polisvoorwaarden vermeld. In Mijn Aevitae vind je de polisvoorwaarden van jouw zorgverzekering.

Toestemming aanvragen kan digitaal of schriftelijk. Hieronder vind je een overzicht van onderwerpen waarvoor je onze toestemming nodig hebt met het bijbehorende aanvraagformulier:

Buitenland

Fysiotherapie, oefentherapie en oedeemtherapie

Geneesmiddelen

GGZ

Hulpmiddelen

Wil jij als zorgverlener een machtigingsaanvraag indienen voor een van de volgende onderwerpen: Elastische kousen, hoortoestellen, orthesen of orthopedische schoenen?
Dan vragen wij je om de machtigingsaanvraag via het VECOZO machtigingenportaal in te dienen. Dit heeft als voordeel dat de aanvraag direct bij ons wordt vastgelegd en via deze weg ook gecommuniceerd kan worden. Bovendien zijn er standaard formulieren ingericht. Dit betekent dat het voor jou direct zichtbaar is wat wij graag van je willen weten en ontvangen. Kortom, een snellere en efficiëntere afhandeling voor beide partijen.

Wij kiezen voor deze optie, omdat VECOZO hét landelijk communicatiepunt voor de zorg is en een veilige en kwalitatief hoogwaardige digitale omgeving kan waarborgen. Ben jij nog niet bekend met het machtigingenportaal van VECOZO? Bespreek dit binnen jouw organisatie of kijk op  https://www.vecozo.nl/diensten/machtigingenportaal/.

Heeft de aanvraag betrekking op een ander onderwerp dan bovengenoemd? Of wil je als verzekerde zelf een machtigingsaanvraag voor hulpmiddelen indienen?
Gebruik dan het Aanvraagformulier hulpmiddelen.

In het Reglement Hulpmiddelen en bij onze vergoedingen zie je of je voor een bepaald hulpmiddel toestemming nodig hebt.

Kaakchirurgie

Voor een aantal kaakchirurgische ingrepen is vooraf toestemming nodig. De aanvraag wordt door de zorgverlener aangevraagd. Dit kan via het VECOZO machtigingenportaal. Ben jij nog niet bekend met het machtigingenportaal van VECOZO? Bespreek dit binnen jouw organisatie of kijk op  https://www.vecozo.nl/diensten/machtigingenportaal/.

Wil jij als verzekerde zelf een machtigingsaanvraag voor mondzorg indienen? Vraag je zorgverlener om een motivatie inclusief offerte en stuur dit naar ons via het contactformulier Indienen medische aanvraag.

Mondzorg

Een machtigingsaanvraag voor mondzorg wordt vrijwel altijd via de zorgverlener aangevraagd. De machtigingsaanvraag kan via het VECOZO machtigingenportaal ingediend worden. Ben jij nog niet bekend met het machtigingenportaal van VECOZO? Bespreek dit binnen jouw organisatie of kijk op  https://www.vecozo.nl/diensten/machtigingenportaal/.

Wil jij als verzekerde zelf een machtigingsaanvraag voor mondzorg indienen? Vraag je zorgverlener om een motivatie inclusief offerte en stuur dit naar ons via het contactformulier Indienen medische aanvraag.

Plastische chirurgie

Voor een aantal plastisch chirurgische ingrepen is vooraf toestemming nodig. De aanvraag wordt door de zorgverlener aangevraagd. Dit kan via het VECOZO machtigingenportaal. Ben jij nog niet bekend met het machtigingenportaal van VECOZO? Bespreek dit binnen jouw organisatie of kijk op  https://www.vecozo.nl/diensten/machtigingenportaal/.

Wil jij als verzekerde zelf een machtigingsaanvraag voor mondzorg indienen? Vraag je zorgverlener om een motivatie inclusief offerte en stuur dit naar ons via het contactformulier Indienen medische aanvraag.

Revalidatiezorg

Stoppen met roken

Verpleging & verzorging

Woon-werkvervoer

Ziekenvervoer

  • Aanvraagformulier ziekenvervoer
  • Heb je al toestemming voor taxivervoer? Dan kun je contact opnemen met Transvision om het taxivervoer af te spreken. Je kunt Transvision bellen op telefoonnummer 0900 - 33 33 330.
  • Heb jij recht op vergoeding van ziekenvervoer én heb je het vervoer op tenminste drie achtereenvolgende dagen nodig? Dan kunnen wij op jouw verzoek een vergoeding voor kosten van logeren geven in plaats van een vergoeding voor kosten van vervoer. Uit het verzoek moet blijken dat logeren minder belastend is dan heen en weer te reizen.
  • Aanvraagformulier logeerkosten

 

Het insturen van een aanvraagformulier

Het insturen van een aanvraagformulier kan digitaal of schriftelijk.

Digitaal
Wil je jouw medische aanvraag online indienen? Of wil jij aanvullende medische informatie insturen? Maak dan gebruik van ons contactformulier Indienen medische aanvraag.

Ben jij een zorgverlener?

Gebruik dan het Contactformulier voor zorgverleners.

Schriftelijk
Hiervoor gebruik je een van de formulieren uit het overzicht hierboven Je vult het formulier samen met je zorgaanbieder in en ondertekent het. Daarna kun je het opsturen naar: Aevitae, postbus 2705, 6401 DE, Heerlen.

Binnen 10 werkdagen laten wij je weten of je toestemming krijgt en tot welk bedrag wij de zorg vergoeden.

Op zoek naar een declaratieformulier? 

Wil jij een nota indienen van bijvoorbeeld reiskosten of zorgkosten in het buitenland? Een overzicht van onze declaratieformulieren vind je hier

 

Veelgestelde vragen

Hoe lang is de doorlooptijd bij machtigingsaanvragen?

Wij beoordelen een machtigingsaanvraag binnen 10 werkdagen.

Neemt Aevitae mijn machtiging van mijn oude verzekeraar over?

Heeft u een machtiging voor zorg die vergoed wordt vanuit de basisverzekering? Dan hoeft u niet opnieuw toestemming te vragen. Wel moet u een kopie van die machtiging naar Aevitae sturen. Wij sturen u dan een nieuwe versie met dezelfde geldigheid. Pas wanneer die geldigheidsduur is verstreken, moet u een nieuwe aanvraag doen. Uw behandelaar kruist dan aan dat het om een verlengingsaanvraag gaat.

 

Is er voor een vergoeding uit de aanvullende verzekering vooraf toestemming nodig? Dan moet u een nieuwe aanvraag bij ons indienen.

 

Let op! Heeft u via uw oude verzekeraar een hulpmiddel in bruikleen? Dan dient u bij een overstap naar Aevitae uw oude verzekeraar te vragen om Aevitae een overnamebod te doen met de restwaarde van het hulpmiddel. Lukt dat niet? Laat het ons weten! Wij sturen uw oude verzekeraar dan een brief om een overnamebod voor u op te vragen. Heeft u een hulpmiddel in eigendom? Dan hoeft u niets te doen.

Neemt Aevitae mijn Persoonsgebonden Budget (zvw-pgb) van mijn oude verzekeraar over?

Stapt u over naar Aevitae en heeft u bij uw oude verzekeraar een persoonsgebonden budget? En is uw toekenningsverklaring nog geldig? Dan neemt Aevitae deze toekenningsverklaring over tot maximaal de einddatum van de indicatie. U dient deze toekenningsverklaring zelf naar ons op te sturen. Het vermelde aantal uren voor verpleging en verzorging blijft gelijk. De hoogte van de vergoeding voor deze uren kan afwijken omdat iedere zorgverzekeraar haar eigen tarieven hanteert. Wij adviseren u om deze toekenningsverklaring te bewaren zolang hij geldig is. Na overstap gelden verder de voorwaarden uit het reglement Zorgverzekeringswet persoonsgebonden budget.

Wij helpen je graag verder

Heb je vragen? Veel antwoorden vind je bij de veelgestelde vragen. Staat jouw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag!

Dennis
Patricia
Danny
Bart

Nieuws van Aevitae

Het laatste nieuws over uw zorgverzekering automatisch in uw mailbox? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.

Bedankt voor uw inschrijving

U ontvangt binnenkort nieuws van Aevitae.