Kunnen we helpen?

Toestemming (machtiging) aanvragen voor zorg

Voor sommige zorg heb je vooraf toestemming (machtiging) nodig. Overleg dit met je zorgverlener.

Gecontracteerde zorgaanbieders zijn op de hoogte van de toestemmingsprocedure en voor welke zorg toestemming nodig is. Die behandelingen, hulpmiddelen of medicijnen vergoeden wij alleen als wij je vooraf toestemming hebben gegeven. Is dit het geval, dan staat dit altijd bij de vergoedingen en in de polisvoorwaarden vermeld. In Mijn Aevitae vind je de polisvoorwaarden van jouw zorgverzekering.

Hieronder vind je een overzicht van onderwerpen waarvoor je onze toestemming nodig hebt in bepaalde gevallen. Wil je je aanvraag online indienen? Doe dit dan via dit contactformulier óf via het contactformulier in Mijn Aevitae. Jouw persoonsgegevens en medische gegevens worden dan via een beveiligde verbinding naar onze afdeling Medical verstuurd.

Buitenland

Voor het declareren van niet-spoedeisende zorg of geplande zorg in het buitenland moet je eerst toestemming vragen. Klik hier voor meer uitleg over zorg in het buitenland. Klik hier voor de aanvraagformulieren voor zorg in het buitenland of als je meer informatie over de vergoeding van zorg in het buitenland zoekt.Fysiotherapie, oefentherapie en oedeemtherapie

Jouw zorgverlener weet of jouw behandelingen eerst aangevraagd moeten worden. Wil je dit zelf nakijken? Klik dan hier voor de lijst met machtigingsgebonden behandelingen. Voor meer informatie over de vergoeding van de zorg klik je hieronder in het lijstje op de zorgsoort die voor jou van toepassing is. Moeten jouw behandelingen eerst aangevraagd worden? Vraag dan aan de zorgverlener of die dit voor je kan doen. Het aanvraagformulier vind je hier.Geneesmiddelen

Voor de vergoeding van de meeste geneesmiddelen heb je geen toestemming nodig. Jouw apotheek declareert de kosten dan direct bij ons. Voor sommige geneesmiddelen heb je wél eerst toestemming nodig. Welke geneesmiddelen dit zijn vind je in deze lijst. Moeten jouw geneesmiddelen aangevraagd worden? Vraag dan of de apotheek dit voor je wil doen. Het aanvraagformulier vind je hier.


Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Ga je naar een gecontracteerde zorgverlener? Dan declareert de zorgverlener de kosten direct bij ons. Ga je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener voor geestelijke gezondheidszorg? Dan moet er bij de volgende situaties vooraf toestemming worden gevraagd:

 • is er sprake van een GGZ traject met verblijfsdagen;
 • Is er sprake van een GGZ traject in geval van een van onderstaande DSM -5 hoofdgroepen;
  • Middelgerelateerde en verslavingsstoornissen;
  • Disruptieve impulsbeheersings- en andere gedragsstoornissen;
  • Neurobiologische ontwikkelingsstoornissen;
  • Somatische symptoomstoornis en aanverwante stoornissen;
  • Restgroep (omvat diverse hoofdgroepen);
  • Andere problemen die een reden van zorg kunnen zijn.

De aanvraag moet door jouw zorgverlener worden ingediend. Voor meer informatie over de vergoeding van GGZ vind je hier.Hulpmiddelen

Ga je naar een gecontracteerde leverancier voor hulpmiddelen? Dan weet de zorgverlener precies voor welke hulpmiddelen toestemming gevraagd moet worden. In het Reglement Hulpmiddelen en bij onze vergoedingen kun je ook zelf nakijken of je voor een bepaald hulpmiddel toestemming nodig hebt.

Heb je één van de onderstaande hulpmiddelen nodig en gaat jouw zorgverlener die aanvragen?

 • Elastische kousen
 • Hoortoestellen
 • Orthesen
 • Orthopedische schoenen

Vraag dan of de zorgverlener de aanvraag via Vecozo kan indienen. Wij kiezen voor deze optie, omdat VECOZO hét landelijk communicatiepunt voor de zorg is en een veilige en kwalitatief hoogwaardige digitale omgeving kan waarborgen. Heb je een ander hulpmiddel nodig dat aangevraagd moet worden? Gebruik dan dit aanvraagformulier.

Mondzorg & Kaakchirurgie

Voor een aantal kaakchirurgische ingrepen is vooraf toestemming nodig. De aanvraag wordt normaliter door de zorgverlener aangevraagd. Dit kan via het VECOZO machtigingenportaal. Wil jij als verzekerde zelf een machtigingsaanvraag voor mondzorg indienen? Vraag je zorgverlener om een motivatie inclusief offerte en stuur dit naar ons via dit contactformulier óf via het contactformulier in Mijn Aevitae.Plastische chirurgie

Voor een aantal plastisch chirurgische ingrepen is vooraf toestemming nodig. De aanvraag wordt normaliter door de zorgverlener aangevraagd. Dit kan via het VECOZO machtigingenportaal. Wil jij als verzekerde zelf een machtigingsaanvraag voor mondzorg indienen? Vraag je zorgverlener om een motivatie inclusief offerte en stuur dit naar ons via dit contactformulier óf via het contactformulier in Mijn Aevitae.


Revalidatiezorg

Medisch specialistische revalidatiezorg hoeft alleen aangevraagd te worden als je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener gaat. De aanvraag wordt normaliter door de zorgverlener bij ons aangevraagd. Dit komt doordat er vaak medisch inhoudelijke informatie wordt opgevraagd die alleen door de zorgverlener volledig kan worden doorgegeven. Ga je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Verwijs je zorgverlener dan door naar het Aanvraagformulier medisch specialistische revalidatiezorg, zodat je niet voor onverwachte kosten komt te staan.


Verpleging & verzorging (PGB)

Je hebt vooraf toestemming van ons nodig om de vergoeding voor PGB te ontvangen. Je hebt een geldige indicatie nodig en een volledig ingevuld PGB aanvraagformulier. Wij adviseren je om de toestemming altijd samen met de wijkverpleegkundige aan te vragen. Op het formulier en in het PGB reglement staan precies vermeld aan welke voorwaarden en verplichtingen moet worden voldaan. Ook lees je hierin welke andere informatie je soms nog moet meesturen. 

Wij kunnen jouw aanvraag pas beoordelen als alle informatie is ontvangen. Tijdens de beoordeling van een PGB nemen we vaak ook (telefonisch) contact met je op. We willen dan bijvoorbeeld informeren of je op de hoogte bent van alle taken en verantwoordelijkheden die je hebt als PGB-houder. Maar ook of je de zorg zelf op een verantwoorde manier kunt regelen. Tijdens dat gesprek is het ook voor jou mogelijk om vragen te stellen als er nog onduidelijkheden zijn. Daarom adviseren wij je om goed op de hoogte te zijn van het reglement persoonsgebonden budget voordat je de aanvraag instuurt.Verpleging & Verzorging (wijkverpleging)

Ga je naar een gecontracteerde zorgverlener? Dan hoef je geen machtiging aan te vragen voor wijkverpleging. Ga je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan moet je altijd eerst een machtiging aanvragen. Klik hier om naar het aanvraagformulier voor wijkverpleging te gaan. Meer informatie over de vergoeding van verpleging en verzorging nodig? Klik dan hier.Woon-werkvervoer

De vergoeding voor woon- werkvervoer moet je altijd vooraf aanvragen met een aanvraagformulier woon-werkvervoer. Bij jouw aanvraag ontvangen wij ook graag een verklaring van de bedrijfsarts of jouw leidinggevende waaruit blijkt dat vervoer via het openbaar vervoer of eigen auto niet mogelijk is in verband met een ernstige beperking van de mobiliteit.


Ziekenvervoer

Om gebruik te kunnen maken van de vergoeding voor zittend ziekenvervoer moeten wij vooraf goedkeuring geven. Je kunt dit doen met het aanvraagformulier ziekenvervoer. Dit formulier dien je samen met jouw huisarts of medisch specialist in te vullen.

Voor de volgende behandelingen kun je ook telefonisch een aanvraag doen:

 • Nierdialyses;
 • Chemotherapie;
 • Immuuntherapie;
 • Radiotherapie.

Heb je al toestemming voor taxivervoer? Dan kun je contact opnemen met Transvision om het taxivervoer af te spreken. Je kunt Transvision bellen op telefoonnummer 0900 - 33 33 330.

Heb jij recht op vergoeding van ziekenvervoer én heb je het vervoer op tenminste drie achtereenvolgende dagen nodig? Dan kunnen wij op jouw verzoek een vergoeding voor kosten van logeren geven in plaats van een vergoeding voor kosten van vervoer. Uit het verzoek moet blijken dat logeren minder belastend is dan heen en weer te reizen. Je kunt de vergoeding voor logeerkosten aanvragen met het aanvraagformulier logeerkosten.

Meer informatie over de vergoeding van zittend ziekenvervoer of de vergoeding van de logeerkosten vind je hier.

Het insturen van een aanvraagformulier

Het insturen van een aanvraagformulier kan digitaal of schriftelijk.

Digitaal
Wil je jouw medische aanvraag online indienen? Of wil jij aanvullende medische informatie insturen? Maak dan gebruik van ons contactformulier Indienen medische aanvraag.

Ben jij een zorgverlener?

Gebruik dan het Contactformulier voor zorgverleners.

Schriftelijk
Hiervoor gebruik je een van de formulieren uit het overzicht hierboven Je vult het formulier samen met je zorgaanbieder in en ondertekent het. Daarna kun je het opsturen naar: Aevitae, postbus 2705, 6401 DE, Heerlen.

Binnen 10 werkdagen laten wij je weten of je toestemming krijgt en tot welk bedrag wij de zorg vergoeden.

Op zoek naar een declaratieformulier?

Wil jij een nota indienen van bijvoorbeeld reiskosten of zorgkosten in het buitenland? Een overzicht van onze declaratieformulieren vind je hier.

Veelgestelde vragen

Hoe lang is de doorlooptijd bij machtigingsaanvragen?

Wij beoordelen een machtigingsaanvraag binnen 10 werkdagen.

Neemt Aevitae mijn machtiging van mijn oude verzekeraar over?

Heb jij een machtiging voor zorg die vergoed wordt vanuit de basisverzekering? Dan hoef je niet opnieuw toestemming te vragen. Wel moet je een kopie van die machtiging naar Aevitae sturen. Wij sturen je dan een nieuwe versie met dezelfde geldigheid. Pas wanneer die geldigheidsduur is verstreken, moet je een nieuwe aanvraag doen. Jouw behandelaar kruist dan aan dat het om een verlengingsaanvraag gaat.

Is er voor een vergoeding uit de aanvullende verzekering vooraf toestemming nodig? Dan moet je een nieuwe aanvraag bij ons indienen.

Let op! Heb jij via jouw oude verzekeraar een hulpmiddel in bruikleen? Dan dien je bij een overstap naar Aevitae jouw oude verzekeraar te vragen om Aevitae een overnamebod te doen met de restwaarde van het hulpmiddel. Lukt dat niet? Laat het ons weten! Wij sturen jouw oude verzekeraar dan een brief om een overnamebod voor je op te vragen. Heb jij een hulpmiddel in eigendom? Dan hoef jij niets te doen.

Neemt Aevitae mijn Persoonsgebonden Budget (zvw-pgb) van mijn oude verzekeraar over?

Stap jij over naar Aevitae en heb je bij jouw oude verzekeraar een persoonsgebonden budget? En is jouw toekenningsverklaring nog geldig? Dan neemt Aevitae deze toekenningsverklaring over tot maximaal de einddatum van de indicatie. Je dient deze toekenningsverklaring zelf naar ons op te sturen. Het vermelde aantal uren voor verpleging en verzorging blijft gelijk. De hoogte van de vergoeding voor deze uren kan afwijken, omdat iedere zorgverzekeraar haar eigen tarieven hanteert. Wij raden je aan om deze toekenningsverklaring te bewaren zolang hij geldig is. Na overstap gelden verder de voorwaarden uit het reglement Zorgverzekeringswet persoonsgebonden budget.

Wij helpen je graag verder

Heb je vragen? Veel antwoorden vind je bij de veelgestelde vragen. Staat jouw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag!

Pascal
Joëlle
Dennis
Lisette

Nieuws van Aevitae

Het laatste nieuws over jouw zorgverzekering automatisch in je mailbox? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Leuk dat je je inschrijft voor onze nieuwsbrief!

Je ontvangt binnenkort onze eerste nieuwsbrief en informatie over ons aanbod voor 2023. Dit aanbod kun je vanaf 15 november vinden op aanvragen.aevitae.com!