Kunnen we helpen?

Zorgbemiddeling

Moet je lang wachten voor een behandeling of opname? Of wil jij hulp bij het vinden van een huisarts na je verhuizing? Dan kun je contact met ons opnemen voor zorgbemiddeling.

Direct aanvragen

Je kunt zorgbemiddeling online aanvragen. Na ontvangst van jouw verzoek, nemen wij binnen 5 werkdagen contact met je op.

Aanvragen

Hoe bemiddelen wij?

Wij gaan voor jou op zoek naar een andere zorgaanbieder die de behandeling eerder kan uitvoeren. Eerst kijken we of je terecht kunt bij een ziekenhuis bij jou in de buurt. Als daar op korte termijn geen plaats is, zoeken we verder in de rest van Nederland en ook bij zelfstandige behandelcentra (ZBC). Ook kijken we over de grens, in België en Duitsland.

Voor welke behandelingen is zorgbemiddeling mogelijk?

  • Afspraak bij een medisch specialist in het ziekenhuis (consult)
  • Indicatie of diagnose voor verdere behandeling (diagnostiek)
  • Poliklinische behandeling (zonder opname)
  • Behandeling in ziekenhuis of behandelcentrum (ZBC) met opname

Afgesproken normen: wanneer is de wachttijd te lang?

Verzekeraars hebben met zorgaanbieders afspraken gemaakt over hoe snel verzekerden bepaalde zorg zouden moeten krijgen. Deze afspraken heten de Treeknormen. Hieronder hebben wij de maximale wachttijden op een rijtje gezet. Moet je langer wachten? Dan kun je zorgbemiddeling aanvragen.

  • Eerste gesprek bij medisch specialist: 4 weken
  • Tijd om tot een indicatie of diagnose te komen: 4 weken
  • Poliklinische behandeling: 6 weken
  • Behandeling met opname ziekenhuis/behandelcentrum: 7 weken

Veelgestelde vragen

Wat is zorgbemiddeling/wachtlijstbemiddeling?

Je hebt recht op bemiddeling voor zorg als er sprake is van een niet-aanvaardbare lange wachttijd voor behandeling door een zorgaanbieder die deze zorg mag leveren volgens de zorgverzekering.

Je kunt ook een beroep doen op bemiddeling (zorgadvies) bij algemene vragen over de zorg. Denk hierbij aan het zoeken naar een zorgaanbieder met een bepaalde expertise of hulp bij het vinden van de juiste weg binnen de zorg. Wij bekijken samen met jou welke mogelijkheden er zijn.

Wat is een te lange wachttijd?

Met zorgaanbieders hebben wij afgesproken dat zij binnen de wachttijden van de Treek-normen zorg verlenen. In geval van spoedzorg moet de noodzakelijke hulp zo spoedig mogelijk, dan wel binnen enkele uren, worden verleend. Vind je zelf dat je te lang moet wachten? Dan kun je altijd contact met ons opnemen of online zorgbemiddeling aanvragen.

Bemiddelen jullie ook naar het buitenland?

Wij zoeken eerst naar alternatieven in een regulier ziekenhuis bij jou in de buurt. Daarna kijken we verder naar de rest van Nederland en zelfstandige behandelcentra (ZBC). Mocht dit niet het gewenste resultaat opleveren, dan wordt er zeker gekeken naar de mogelijkheden in België en Duitsland.

Zorgbemiddeling & Kwaliteit

Nieuws van Aevitae

Het laatste nieuws over jouw zorgverzekering automatisch in je mailbox? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Leuk dat je je inschrijft voor onze nieuwsbrief!

Je ontvangt binnenkort onze eerste nieuwsbrief en informatie over ons aanbod voor 2023. Dit aanbod kun je vanaf 15 november vinden op aanvragen.aevitae.com!