Kunnen we helpen?

Cessieverbod voor niet gecontracteerde wijkverpleging en GGZ

Met ingang van 1 januari 2024 voeren wij een cessieverbod in binnen de wijkverpleging en GGZ en is rechtstreeks declareren (via VECOZO) voor niet-gecontracteerde zorgaanbieders niet meer mogelijk. Dit betekent dat er vanaf 2024 een strikter betalingsbeleid geldt voor niet-gecontracteerde zorgaanbieders.

Grip op kwaliteit en betaalbaarheid

Binnen de niet-gecontracteerde wijkverpleging en GGZ zien wij al een aantal jaar een relatief grote stijging van de zorgkosten in vergelijking met gecontracteerde wijkverpleging en GGZ. Wij streven ernaar om de zorg in Nederland goed, toegankelijk en betaalbaar te houden voor onze verzekerden. Wij hebben ook de wettelijke en maatschappelijke taak om toe te zien op een rechtmatige en doelmatige uitvoering van de zorgverzekering. Wij vinden de betrokkenheid van verzekerden bij de financiële afwikkeling van nota’s van niet-gecontracteerde zorgverleners essentieel. Daarom voeren wij per 1 januari 2024 het cessieverbod in bij de nota’s van wijkverpleging en GGZ.

Wat betekent dit voor niet-gecontracteerde zorgaanbieders en cliënten?

Als een verzekerde zich tot een niet-gecontracteerde zorgaanbieder wendt, is de verzekerde de schakel tussen de zorgverzekeraar en de niet-gecontracteerde aanbieder. Van die verzekerde mag worden verwacht dat hij de rekening die hij ontvangt voor deze zorg, controleert en duidelijk maakt dat de zorg die is gedeclareerd, ook daadwerkelijk is geleverd. Per 2024 betaalt verzekerde daarom eerst altijd zelf de nota aan de zorgaanbieder. De verzekerde kan de nota daarna bij ons declareren.

Door het invoeren van het cessieverbod kan een verzekerde zijn recht op vergoeding door de zorgverzekeraar niet meer overdragen aan een niet-gecontracteerde zorgaanbieder. Dit betekent ook dat wij een strikter betalingsbeleid hanteren waardoor u voor behandelingen met een behandeldatum vanaf 2024 geen rechtstreekse betalingen meer van ons ontvangt en niet meer direct bij ons kunt declareren.

Geen gevolgen voor gecontracteerde zorgaanbieders

Voor gecontracteerde zorgaanbieders wijzigt er niets: zij kunnen in 2024 direct bij ons blijven declareren en ontvangen rechtstreeks betalingen van ons. Lees alle informatie en voordelen over onze overeenkomsten.

Peggy
Kim
Roy
Irene

Tips, inspiratie en exclusieve klantvoordelen

Wil jij niets missen? Laat dan je e-mailadres achter en ontvang maandelijks tips, inspiratie en exclusieve klantvoordelen in je mailbox.

Leuk dat je je inschrijft voor onze nieuwsbrief!

Je ontvangt binnenkort de eerste maandelijkse tips & inspiratie in je mailbox.